Dodano: 11 kwietnia 2024
1:25 minut

Uczestnicy konkursu wspólnie z przedstawicielami organizatorów i fundatorów nagród.

Konkurs "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym"

W dniu 10 kwietnia br. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rudce odbył się finał XXVII edycji konkursu "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym". Wydarzenie to zgromadziło najlepszych uczniów szkół o profilu rolniczym z terenu województwa podlaskiego, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnościami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie.

Finał konkursu stanowił zwieńczenie etapów szkolnych, w których uczniowie musieli zmierzyć się z testem wiedzy i zadaniem problemowym dotyczącym zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Do finału zakwalifikowało się 16 laureatów, którzy ponownie stanęli przed wyzwaniem wykazania się znajomością tematyki związanej z zapobieganiem wypadkom w rolnictwie.

Zwycięzcy

Najlepiej z zadaniami konkursowymi poradzili sobie:

  • I miejsce – Krzysztof Konopka z Zespołu Szkół Agroprzedsiębiorczości w Zambrowie, zdobywając 41 na 50 możliwych punktów.
  • II miejsce – Tomasz Maksimiuk z Zespołu Szkół Nr 4 w Bielsku Podlaskim, uzyskując 40 na 50 punktów.
  • III miejsce – Paweł Chodziutko z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie, zdobywając 39 na 50 punktów.

Cel Konkursu

Głównym celem konkursu „Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym”  jest podnoszenie świadomości młodych rolników w zakresie zagrożeń występujących w pracy na roli oraz promowanie zasad bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń rolniczych. 

Rolnictwo należy do branż o najwyższym wskaźniku wypadkowości, dlatego inicjatywy takie jak konkurs "Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym" mają kluczowe znaczenie w kształtowaniu postaw zapobiegawczych wśród przyszłych pracowników sektora rolniczego. Gratulujemy zwycięzcom i życzymy, aby zdobyta wiedza przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa ich pracy w przyszłości.

Galeria