Dodano: 7 marca 2024
0:58 minut

Na zaproszenie Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku i Studenckiej Poradni Prawnej działającej na tym Wydziale, dr Karol Łapiński nadinspektor pracy OIP Białystok uczestniczył w Konferencji naukowej zorganizowanej pod nazwą „Nasi specjaliści przyszłością Białegostoku”. Podczas wydarzenia, które miało miejsce w dniu 05.03.2024 r. na Wydziale Prawa UwB wygłosił referat na temat „Zatrudnianie absolwentów Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku w Państwowej Inspekcji Pracy”. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele podlaskich urzędów i instytucji, samorządów zawodowych, a przede wszystkim liczne grono studentów. Konferencja była jednym z etapów zacieśniania współpracy środowiska akademickiego z urzędami administracji publicznej (w tym rządowej i samorządowej). Celem wspólnych działań jest popularyzacja nieodpłatnego poradnictwa prawnego oraz zwiększania świadomości prawnej mieszkańców Podlasia. 

Przypominamy, że porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są bezpłatnie przez specjalistów Państwowej Inspekcji Pracy - telefonicznie i w siedzibie OIP w Białymstoku oraz w Oddziałach OIP w Łomży i w Suwałkach.
Dokładne informacje poniżej:
https://bialystok.pip.gov.pl/kontakt/uzyskaj-porade