Dodano: 30 kwietnia 2024
3:4 minut

Seminarium "Bezpieczne Miejsce Pracy - Wspólna Odpowiedzialność"

29 kwietnia 2024 roku Białystok stał się centrum uwagi wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy. Seminarium zorganizowane z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, współorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” zgromadziło około 100 uczestników, w tym pracodawców, pracowników, przedstawicieli partnerów społecznych i instytucjonalnych, społecznych inspektorów pracy z regionu.

List Głównego Inspektora Pracy

Na wstępie Marek Aleksiejuk - Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku odczytał list Głównego Inspektora Pracy, Katarzyny Łażewskiej - Hrycko, który skierował uwagę uczestników na odpowiedzialność społeczną i potrzebę kontynuacji działań na rzecz bezpieczeństwa pracy.

W dalszej części seminarium skupiono się na merytorycznych aspektach bezpieczeństwa.

Europejska "Wizja Zero"

Jako pierwszy zabrał głos Jarosław Leśniewski – Zastępca Głównego Inspektora Pracy, który  zainaugurował sesję merytoryczną omówieniem kwestii związanych z Europejską "Wizją Zero" oraz jej implikacje dla polskiego systemu bezpieczeństwa pracy. Przedstawił strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021–2027, zwracając uwagę na potrzebę przewidywania zmian i zarządzania nimi, co jest kluczowe w kontekście dynamicznie zmieniającego się świata pracy, obejmującego transformację ekologiczną oraz cyfrową.

Podlaski Rynek Pracy

Przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, tj. Marek Aleksiejuk oraz Piotr Szczęsny - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy, w swoich wystąpieniach odnieśli się do lokalnego rynku pracy – ze wskazaniem zarówno działań podejmowanych przez inspektorów pracy po zaistnieniu wypadków przy pracy, jak i działań zapobiegawczych realizowanych przez OIP.  Dodatkowo Nadinspektor Pracy Roman Charkiewicz przeanalizował przyczyny, które doprowadziły do wypadków przy pracy. Zaprezentował przy tym materiał zdjęciowy pokazujący, jak niewielkie nakłady organizacyjne czy finansowe wystarczyłyby, aby uniknąć nieszczęśliwych zdarzeń podczas pracy.

Prewencja Wypadkowa ZUS

W dalszej części spotkania Krystyna Syguła z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przybliżyła działania edukacyjne prowadzone w obszarze prewencji wypadkowej przez Oddział ZUS w Białymstoku. Podkreśliła rolę edukacji w budowaniu świadomości i kultury bezpieczeństwa w pracy.

Doświadczenie Podlaskich Pracodawców

Podczas seminarium wybrzmiał też głos przedstawiciela pracodawców. Michał Charkiewicz, Przewodniczący Rady Nadzorczej ChM Sp. z o.o., zakładu – laureata konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpiecznej na Podlasiu podzielił się z uczestnikami spotkania doświadczeniami swojej firmy w zakresie wdrażania standardów bezpieczeństwa. Podkreślił kluczową rolę angażowania wszystkich poziomów zarządzania oraz samych pracowników w procesy bezpieczeństwa.

Podsumowanie Seminarium

W podsumowaniu Seminarium Józef Mozolewski, Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” podzielił mówił o ciągłym dążeniu do poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Zaznaczył, że spotkania takie jak to, mają nie tylko znaczenie edukacyjne i prewencyjne, ale także budują solidarność i współpracę między pracownikami, pracodawcami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo pracy. Przewodniczący wyraził nadzieję, że inicjatywy i strategie omówione podczas seminarium będą kontynuowane i rozwijane, by przyszłość pracy w Polsce była bezpieczniejsza dla wszystkich. Dzięki wspólnym wysiłkom, jak podkreślił, można efektywnie zmniejszać liczbę wypadków i chorób zawodowych, tworząc tym samym zdrowsze i bezpieczniejsze środowisko pracy.

W trakcie seminarium wręczono również podlaskim przedsiębiorcom zaświadczenia o ukończeniu z sukcesem programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy „Efektywne zarządzenie ryzykiem zawodowym”.