Dodano: 9 lutego 2024
1:18 minut

baner seminarium

Seminarium spółdzielni mieszkaniowych i firm remontowo - budowlanych

W dniu 08.02.2024r. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Piotr Szczęsny oraz nadinspektor Jerzy Buraczewski uczestniczyli w seminarium poświęconym współpracy spółdzielni mieszkaniowych woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z firmami świadczącymi usługi budowlano -remontowe i komunalne na rzecz spółdzielczości, zorganizowanym w m. Serwy k. Augustowa przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku. W trakcie seminarium przedstawiono priorytetowe obszary oddziaływania OIP Białystok zarówno w zakresie działalności kontrolno-nadzorczej jak i działań prewencyjnych, w tym realizowanych w ramach obecnie trwającej 3-letniej strategii PIP w budownictwie ukierunkowanej na zwiększenie skuteczności działań w sektorze budowlanym w latach 2022-2024. Biorąc pod uwagę stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie województwa podlaskiego w sektorze budowlanym przedstawiono przyczyny zaistniałych wypadków o najbardziej drastycznych skutkach, które miały miejsce na terenach budów w 2023r. oraz zobrazowano główne nieprawidłowości zaistniałe podczas wykonywanych prac szczególnie niebezpiecznych, dotyczących zagrożeń o charakterze publicznym. W trakcie seminarium odniesiono się również do najbardziej istotnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w spółdzielniach mieszkaniowych oraz u pracodawców świadczących usługi w zakresie administrowania nieruchomościami. W związku z zaistniałymi wypadkami na ww. stanowiskach m.in. podczas eksploatacji maszyn i urządzeń, wskazano kierunki działań niezbędnych do wyeliminowania zagrożeń wypadkowych zważywszy na prawidłową organizację pracy.

Galeria