Dodano: 25 kwietnia 2024
0:40 minut

Konkurs Poznaj swoje prawa w pracy etap centralny

Drugie miejsce w kraju zajęła Joanna Skutnik z Zespołu Szkół Handlowo-Ekonomicznych w Białymstoku w ogólnopolskim konkursie „Poznaj swoje prawa w pracy”. Opiekunem uczennicy jest Pani Aneta Nartowicz.

Finał konkursu odbył się 23 kwietnia 2024 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Rywalizowało w nim 47 uczniów – laureatów konkursu etapów regionalnych, rozegranych w poszczególnych województwach.

Łącznie w konkursie, na wszystkich jego szczeblach (szkolnym, regionalnym i centralnym), uczestniczyło ponad 10 tysięcy uczniów z 393 placówek edukacyjnych z całego kraju.

Uczestnicy konkursu organizowanego od lat przez Państwową Inspekcję Pracy muszą wykazać się szeroką wiedzą m. in. z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, legalności zatrudnienia, w tym legalności zatrudnienia cudzoziemców.

 

Laureatom konkursu gratulujemy zarówno zdobytych miejsc i bardzo szerokiej wiedzy!

Galeria