Dodano: 26 października 2023
2:25 minut

eksperci PIP udzielają porady prawne z zakresu prawa pracy

Targi Pracy

Państwowa Inspekcja Pracy udzielała porad prawnych z zakresu prawa pracy dla osób z niepełnosprawnościami podczas Targów Pracy, które zostały zorganizowane przez fundację Aktywizacja.

W trakcie targów, odbywających się w dniu 25 września br., Państwowa Inspekcja Pracy zaoferowała bezpłatną pomoc w zakresie doradztwa prawnego dla osób z niepełnosprawnościami, które szukają pracy lub chcą zmienić swoje obecne miejsce zatrudnienia.

Porady Prawne PIP

Eksperci PIP przedstawili szczegółowo często wskazywane przez pracodawców problemy i wymagania wobec kandydatów z niepełnosprawnościami. Wyjaśnili m.in. jakie dokumenty należy przesłać wraz z podaniem o pracę, jakie warunki muszą zostać zapewnione w miejscu pracy dla osoby z niepełnosprawnością oraz jakie są możliwości uzyskania wsparcia finansowego ze strony instytucji państwowych.

Dzięki spotkaniom indywidualnym, PIP udzieliła również cennych rad i konkretnych wskazówek dla każdej osoby, którą interesowała kwestia poszukiwania pracy lub zmiany miejsca zatrudnienia w związku z niepełnosprawnością.

Pomoc PIP Osobom z Niepełnosprawnościami

W ramach swoich działań, Państwowa Inspekcja Pracy ma za zadanie przede wszystkim egzekwować przestrzeganie standardów i przepisów prawa pracy oraz dbać o dobre relacje między pracodawcami i pracownikami, jednak w przypadku osób z niepełnosprawnością instytucja ta staje się także nieocenioną pomocą w uzyskaniu dodatkowych informacji.

Należy podkreślić, że PIP na co dzień prowadzi o wiele więcej prac zmierzających do edukacji pracodawców i pracowników w zakresie zasad równouprawnienia, w tym zwłaszcza jeżeli chodzi o włączanie do rynku pracy osób z niepełnosprawnościami. Jednakże bezpośrednie spotkanie z ekspertem w trakcie Targów Pracy dla osób z niepełnosprawnościami pozwoliło na skuteczniejsze doradztwo i wysłuchanie wielu indywidualnych przypadków.

Jubileuszowa Edycja Targów Pracy w Białymstoku

Fundacja Aktywizacja jest organizacją, która od wielu lat prowadzi działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, zwracając uwagę na ich potrzeby i prawa. Targi Pracy w Białymstoku dla osób z niepełnosprawnościami, które zostały przez nią przeprowadzone, odbyły się po raz dziesiąty i umożliwiają spotkanie pracodawców z osobami z niepełnosprawnościami, a także wielu innych podmiotów w tym instytucji i organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu umożliwiają nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń.

 

Warto podkreślić, że dla osób z niepełnosprawnościami, dotarcie na rynek pracy bywa trudniejsze niż dla osób pełnosprawnych, stąd też takie wydarzenia i porady są niezwykle ważne. Aktywność PIP w tym zakresie zdecydowanie przyczynia się do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.