Dodano: 10 kwietnia 2024
1:12 minut

Targi Pracy

Piękna, słoneczna aura towarzyszyła tegorocznej edycji Targów Pracy dla studentów i absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku, które odbyły się 10 kwietnia 2024 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB. To jedno z ważniejszych wydarzeń dla studentów i absolwentów, pozwalające na bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami oraz zdobycie cennych informacji na temat oczekiwań rynku pracy.

Porady Prawne

Państwowa Inspekcja Pracy była obecna na Targach, oferując fachowe porady prawne z zakresu prawa pracy. Nasi eksperci służyli pomocą zarówno młodym ludziom, którzy wkraczają na rynek pracy, jak i przedstawicielom firm poszukującym wykwalifikowanych pracowników. Mogliśmy w ten sposób przyczynić się do upowszechniania wiedzy na temat przepisów regulujących stosunek pracy, a także praw i obowiązków pracowników oraz pracodawców.

Wspólna Inicjatywa

Cieszymy się, że Targi Pracy na Uniwersytecie w Białymstoku stały się dla nas okazją do poszerzania świadomości prawnej przyszłych pracowników i pracodawców. Dzięki takim inicjatywom możemy skuteczniej promować przestrzeganie przepisów prawa pracy, co przekłada się na budowanie przemyślanych i satysfakcjonujących relacji między stronami stosunku pracy.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia informacji na naszych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco informujemy o podejmowanych przez Państwową Inspekcję Pracy działaniach i inicjatywach edukacyjnych.