Dodano: 26 marca 2024
1:51 minut

Wykład

W dniu 27 marca 2024 roku na Politechnice Białostockiej odbył się wykład, który przyciągnął uwagę zarówno studentów, jak i wykładowców Wydziału Mechanicznego. Temat wykładu dotyczył prawa technicznego, certyfikacji oraz dyrektywy maszynowej i został przeprowadzony przez Tomasza Werdoniego -  starszego inspektora pracy głównego specjalistę Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.

Kluczowe Zagadnienia

Wykład skupił się na kluczowych zagadnieniach związanych z systemem oceny zgodności, nadzorem rynku w Polsce, rolą Państwowej Inspekcji Pracy w kontroli wyrobów wprowadzonych do obrotu oraz wdrożeniu dyrektywy maszynowej do prawa polskiego. Studenci mieli okazję dowiedzieć się o różnicach między wymaganiami minimalnymi a zasadniczymi dla maszyn, odpowiedzialnością karną za nielegalne wprowadzanie wyrobów do obrotu oraz wymaganiami zasadniczymi dla maszyn i elementów bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo

Jednym z kluczowych elementów wykładu było podkreślenie znaczenia zasad bezpieczeństwa dla młodych inżynierów, którzy w przyszłości będą odpowiedzialni za konstruowanie maszyn czy zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy. Przekazanie wiedzy przez Państwową Inspekcję Pracy oraz wyjaśnienie procedur oceny zgodności dla maszyn, miało na celu przygotować studentów do rzeczywistości zawodowej związanej z bezpieczeństwem i certyfikacją maszyn.

Studenci

Wykład był interaktywny, a studenci aktywnie uczestniczyli w dyskusji, zadając wiele istotnych pytań. Ich zaangażowanie świadczyło o tym, jak istotny jest temat prawnej regulacji maszyn i urządzeń technicznych w ich przyszłych karierach zawodowych.

Dzielenie się doświadczeniem i wiedzą przez eksperta z PIP było nie tylko inspirujące, ale również motywujące dla przyszłych inżynierów Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej. Mamy nadzieję, że zdobyta podczas wykładu wiedza pomoże im rozwijać się zawodowo i przyczyni się do budowy bezpiecznego i zgodnego z przepisami otoczenia pracy.

Podziękowanie

Pragniemy serdecznie podziękować władzom Politechniki Białostockiej za zaproszenie i organizację wykładu. Inicjatywa ta stanowi początek ważnej współpracy, która będzie kontynuowana i rozwijana w przyszłości. Dzięki takim wydarzeniom studenci mają możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz rozwijania się w dziedzinie inżynierii mechanicznej.