Dodano: 13 marca 2024
3:31 minut

wizytacja inspektorów pracy z Norwegii

Wymiana doświadczeń i próba wzajemnego zrozumienia sposobu funkcjonowania organów kontrolnych obu krajów - to główny cel wizyty inspektorów pracy Norweskiej Inspekcji Pracy z Inspektorami Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białystoku.

Kilka tygodni temu informowaliśmy o wizycie w Norwegii inspektorów pracy, m. in. z naszego Okręgu.

Teraz przyszedł czas na rewizytę - w dniach 5 i 6 marca 2024r. z wizytą studyjną przebywała na Podlasiu delegacja trzech inspektorów pracy norweskiej Inspekcji Pracy wraz ze specjalistami z Departamentu Legalności Zatrudnienia Głównego Inspektoratu Pracy.

Spotkanie to odbyło się w ramach 6. edycji projektu EURODELEGOWANIE, którego liderem jest francuski ośrodek szkoleniowy INTEFP.

Przyjazd norweskich inspektorów pracy do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku był kontynuacją polsko-norweskiej współpracy, której celem jest wymiana doświadczeń i próba wzajemnego zrozumienia sposobu funkcjonowania organów kontrolnych obu krajów. Program wizyty zakładał m.in. poznanie metodyki kontroli prowadzonych przez polskich  inspektorów w zakresie warunków pracy, legalności zatrudnienia cudzoziemców i delegowania pracowników na terytorium Norwegii w ramach świadczenia usług.

Było to możliwe dzięki przeprowadzeniu wspólnych działań kontrolnych m. in. w zakładach prowadzących działalność produkcyjną na Podlasiu i jednocześnie delegujących pracowników do Norwegii w ramach świadczenia usług - w tym przypadku usług montażowych na norweskim rynku budownictwa modułowego.

Przeprowadzone na naszym terenie kontrole umożliwiły Gościom z zagranicy poznanie nie tylko procesu związanego z produkcją domów (segmentów) modułowych, ale również poznanie całego procesu związanego z rekrutowaniem pracowników, a następnie oddelegowaniem ich do wykonywania pracy w innych krajach, w tym m. in. w Norwegii.

Spotkanie było okazją do porównania organizacji, roli i zadań nałożonych na obie Inspekcje, szczególnie w kontekście uprawnień związanych z kontrolą pracowników delegowanych. Obie strony zaprezentowały również przepisy i regulacje stanowiące podstawę prawną działalności obydwu urzędów. Inspektorzy pracy poruszali także problematykę dotyczącą wykrywania i przeciwdziałania pracy nierejestrowanej oraz zagadnieniom związanym z pracownikami migrującymi.

Obserwacje poczynione w trakcie wizyty studyjnej pozwalają na stwierdzenie, że metodyka kontroli warunków zatrudnienia i legalności pracy cudzoziemców w Polsce jest podobna do metodyki kontroli w Norwegii. Czynności kontrolne opierają się na odbieraniu oświadczeń od pracowników (cudzoziemców) oraz na kierowaniu żądań przedstawienia informacji i dokumentów do podmiotów zatrudniających.

Norwegowie potwierdzili, że w przypadku niektórych zakładów – ich inspekcje prowadzone są wspólnie z policją, która zabezpiecza teren objęty kontrolą. Jest to szczególnie istotne
w odniesieniu do zakładów zajmujących większy obszar (np. budów, gospodarstw rolnych, itp.). Dodatkowo inspektorzy pracy Norweskiej Inspekcji Pracy często prowadzą wspólne czynności z urzędnikami administracji skarbowej.

Norwescy inspektorzy pracy byli zainteresowani narzędziami, jakimi dysponuje Państwowa Inspekcja Pracy w Polsce podczas działań podejmowanych na rzecz osób zatrudnionych, w tym  obywateli innych państw, w celu eliminowania nadużyć w sferze pracy, popełnianych na szkodę cudzoziemców. Szczególną uwagę zwrócili na profilaktykę i promocję w zakresie prowadzonych działań.  M. in. tę część działalności Państwowej Inspekcji Pracy (a także inne informacje dotyczące naszego regionu i kontroli prowadzonych przez inspektorów pracy z OIP Białystok) przybliżono Gościom podczas spotkania zorganizowanego w siedzibie OIP. Inspektorzy pracy zwracali uwagę na korzyści płynące chociażby z przekazywania cudzoziemcom informacji o warunkach i zasadach legalnego podejmowania pracy w Polsce na etapie poprzedzającym przyjazd do naszego kraju.

Zorganizowano także krótkie spotkanie z Funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy ściśle współpracują z podlaskimi inspektorami pracy w zakresie działań dotyczących kontroli legalności cudzoziemców.

Podczas krótkiej wizyty na terenie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku udało się również wygospodarować kilka chwil, aby pokazać norweskim inspektorom pracy urokliwe miejsca na Podlasiu.

Zaplanowano także wspólne działania w przyszłości, o których będziemy na bieżąco informować.