27.02.2017

Czwarty regionalny finał konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

 

W auli Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej w dniu 24.02.2017r. spotkali się uczestnicy finału wojewódzkiego konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”.

Konkurs, który zorganizowano po raz czwarty, jest kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz inspirowanie młodych ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku do współpracy zaprosił Pracownię Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji przy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

Dnia 01.12.2016r. grupa 282 uczniów, reprezentujących 21 szkół z naszego województwa, rozwiązywała test on-line na etapie szkolnym tego konkursu, zaś najlepsza dwudziestka z nich wywalczyła awans do etapu regionalnego.

 

 

Etap finałowy składał się z części pisemnej zawierającej 20 pytań testowych.

 

Następnie najlepsza dziesiątka udzielała odpowiedzi ustnych przed komisją konkursową.

 

Laureatkami konkursu zostały:

- I miejsce - Kostecka Ewelina - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych, Białystok,

- II miejsce - Gromadzka Aleksandra - Zespół Szkół Handlowo-Ekonomicznych, Białystok,

- III miejsce - Gryczan Sylwia - Zespół Szkół w Niećkowie.

 

Wymienione laureatki będą reprezentować nasze województwo w rywalizacji ogólnopolskiej konkursu, który odbędzie się w Warszawie w kwietniu 2017r.

 

Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk uhonorował laureatów oraz uczestników finału nagrodami rzeczowymi.

 

Rywalizacja w części finałowej stała na bardzo wysokim poziomie, stąd składamy dyrekcjom oraz nauczycielom gratulacje oraz wyrazy podziękowania za dobre przygotowanie merytoryczne uczniów do konkursu.