28.02.2017

Spotkanie przedstawicieli firm branży budowlanej

 

W dniu 28.02.2017r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie przedstawicieli firm branży budowlanej, które w 2016r. zawarły Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Powyższe porozumienie zostało zawarte na rzecz zapewnienia odpowiednich standardów bezpieczeństwa pracy na budowach zlokalizowanych na terenie województwa podlaskiego.

W trakcie spotkania z-ca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru Piotr Szczęsny oraz nadinspektor Jerzy Buraczewski wskazali główne nieprawidłowości związane z prowadzeniem procesów budowlanych. Przedstawiciel firmy UNIBEP Przemysław Matowicki przedstawił uczestnikom główne kierunki działań ogólnopolskiego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Podczas spotkania prowadzono dyskusję dotyczącą priorytetowych kierunków działania porozumienia w celu rozwiązania istotnych problemów występujących podczas wykonywania prac budowlanych. Efektem pracy grupy roboczej było wyłonienie tematów i powołanie zespołów, które na kolejne spotkanie przygotują propozycje ujednoliconych standardów wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, transportu materiałów budowlanych oraz zagadnień dotyczących przygotowania pracowników do pracy.

Kolejne spotkanie grupy roboczej zaplanowane zostało na dzień 30.05.2017r.