Porozumienie o współpracy z Państwową Inspekcją Sanitarną

 

W dniu 6 lutego 2020r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Podlaskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Białymstoku a Okręgowym Inspektorem Pracy w Białymstoku. Dokument sygnowali szefowie obu urzędów, tj. Elżbieta Kraszewska - Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku oraz Marek Aleksiejuk - Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku.

W ramach porozumienia obie strony zobowiązały się do współpracy w zakresie ochrony zdrowia pracowników przed zagrożeniami środowiska pracy, zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy.

Porozumienie obejmuje współpracę obu organów na terenie województwa podlaskiego.

Na bazie powyższego porozumienia zobowiązano się również do corocznych spotkań i wymiany informacji na temat prowadzonej współpracy.