Warsztaty Inżynierskie

 

Dnia 20.02.2020r. nadinspektor Jerzy Buraczewski uczestniczył w już V edycji Warsztatów Inżynierskich organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Białymstoku. Warsztaty skierowane są do czynnych zawodowo inżynierów, związanych zarówno z realizacją jak i projektowaniem obiektów budowlanych.

W związku z bardzo istotnymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa prac budowlanych i związanych z nimi działaniami profilaktycznymi, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku uczestniczył po raz drugi w warsztatach o tematyce: „Wypadki na budowie - pierwsza pomoc przedmedyczna”. Nadinspektor Jerzy Buraczewski w trakcie warsztatów przedstawił na podstawie zaistniałych na terenach budów wypadków przy pracy główne ich przyczyny oraz uwidocznił możliwe skutki zdrowotne związane z upadkami z wysokości, zasypaniem gruntem w wykopach, porażeniem prądem elektrycznym czy też przygnieceniem poszkodowanych przez pracujące maszyny budowlane.

Część teoretyczną i praktyczną zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach poprowadzili ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.