„Tydzień Bezpieczeństwa” w budownictwie w dobie epidemii

 

W dniach  5- 8.10.2020r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku w ramach prowadzonych działań prewencyjnych uczestniczyli już w siódmej  edycji programu „Tydzień Bezpieczeństwa” w budownictwie, który jest wspólnym przedsięwzięciem sygnatariuszy ogólnopolskiego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

Priorytetowym celem działań inspektorów pracy w branży budowlanej jest zabezpieczenie pracowników przed bezpośrednimi zagrożeniami wypadkowymi na terenach realizowanych budów. W związku z powyższym, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa sanitarnego ograniczających ryzyko zakażenia wirusem SARS-CoV-2 zostały przeprowadzone działania informacyjno- edukacyjne na terenach budów prowadzonych w województwie podlaskim przez firmy zrzeszone w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w budownictwie.

W dniu 05.10.2020r. odbyło się spotkanie z firmami realizującymi inwestycje pod kierownictwem BUDIMEX SA Warszawa na terenie budowy Biblioteki Uniwersyteckiej oraz obserwatorium astronomicznego z planetarium w kampusie Uniwersytetu w Białymstoku oraz firmami realizującymi inwestycję pod kierownictwem UNIBEP SA Bielsk Podlaski w zakresie budowy budynku Sądu Rejonowego w Grajewie. W dniu 06.10.2020r. odbyło się spotkanie z firmami realizującymi inwestycję drogową pod kierownictwem Mota-Engil Central Europe S.A. Kraków w zakresie budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn na odcinku węzeł „Łomża Południe” - węzeł „Łomża Zachód”. Ponadto w dniu 07.10.2020r.  odbyło się spotkanie z firmami realizującymi inwestycję drogową pod kierownictwem BUDIMEX SA Warszawa w zakresie budowy drogi ekspresowej S61 Szczuczyn – Budzisko węzeł Wysokie – m. Raczki oraz 08.10.2020r. z firmami realizującymi inwestycję drogową  pod kierownictwem konsorcjum firm: Strabag sp. z o.o. Pruszków, Strabag Infrastruktura Południe sp. z o.o. Wysoka Wrocław w zakresie budowy drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn na odcinku węzeł Kolno - węzeł Stawiski.

Zważywszy na występujące nieprawidłowości stwierdzane podczas wykonywania  prac budowlanych - zwłaszcza szczególnie niebezpiecznych prowadzonych na wysokości, w wykopach, przy eksploatacji maszyn i urządzeń, w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz zagadnienia dotyczące nadzoru nad ww. pracami, inspektorzy pracy omówili powyższą tematykę nawiązując do okoliczności i przyczyn zaistniałych wypadków, wskazując jednocześnie metody uniknięcia zagrożeń.

W powyższych szkoleniach uczestniczyło 66 osób z 23 firm realizujących inwestycje budowlane.