Kolejny dodatkowy dyżur telefoniczny

W dniu 15.12.2020 r. po raz kolejny Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, we współpracy z Redakcją Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, zorganizował dodatkowy dyżur telefoniczny, w celu udzielania porad prawnych.

BIAKL
 

Do najczęściej poruszanych problemów w pytaniach kierowanych do OIP w Białymstoku należą: dopuszczalność świadczenia przez pracowników pracy w okresie objęcie ich obowiązkową kwarantanną i izolacją z powodu SARS-CoV-2, możliwość udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w trakcie kwarantanny i izolacji, poddawanie pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP w czasie pandemii koronawirusa, stosowanie przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniu za pracę, w tym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.
Przypominamy wszystkim zainteresowanym osobom o możliwości skorzystania z bezpłatnych opinii prawnych i porad Państwowej Inspekcji Pracy w formie pisemnej lub telefonicznej.