Dyżury prawne w mediach z udziałem specjalistów OIP w Białymstoku

W dniu 24.02.2021 r. wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku popularyzowali przepisy prawa pracy w lokalnych mediach.
Inspektorzy pracy z Oddziału OIP w Łomży Katarzyna Lutostańska i Jacek Gryczewski  pełnili 2 - godzinny dyżur telefoniczny w siedzibie Telewizji Narew. Zainteresowani widzowie uzyskali porady z zakresu prawa pracy, które obejmowały  taki zakres jak zawieranie i rozwiązywanie stosunku pracy, czas pracy i wynagrodzenia oraz wykorzystanie zaległych urlopów wypoczynkowych, a także szczególne regulacje prawne obowiązujące w okresie zagrożenia SARS-CoV-2.

TVNarewJG
 

Natomiast  główny specjalista z OIP w Białymstoku Beata Kalinowska uczestniczyła tego samego dnia w prowadzonej ,,na żywo’’ godzinnej audycji ,,Masz Prawo’’ w Polskim Radiu Białystok. Tematem przewodnim było dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacane w sferze budżetowej zwane potocznie ,,trzynastką’’. Oczywiście były też poruszane inne zagadnienia z zakresu stosowania prawa pracy, a słuchacze mogli skorzystać z porady telefonicznej bezpośrednio na antenie.

radiobstokBK