Szkolimy społecznych inspektorów pracy

 

Pomimo trudności i ograniczeń wynikających z trwającej  epidemii COVID -19, przedstawiciele naszego okręgu aktywnie uczestniczą w działalności promocyjnej na rzecz partnerów społecznych, w tym w szkoleniach społecznych inspektorów pracy.

W dniu 30 września 2021 r. w siedzibie Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” w Białymstoku odbyło się spotkanie szkoleniowe Klubu Społecznego Inspektora Pracy, działającego przy Regionie Podlaskim NSZZ „Solidarność”. Klub ten zrzesza społecznych inspektorów pracy z terenu województwa podlaskiego, chcących podnieść poziom wiedzy w celu efektywnego działania na rzecz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i przestrzegania praw pracowniczych w swoich zakładach pracy.

Szkolenie przeprowadzili: Jarosław Janowicz –Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych oraz Radosław Olkowski – starszy inspektor pracy główny specjalista.

W trakcie szkolenia omówione zostały obowiązki pracodawców i osób kierujących pracownikami w zakresie bhp, uprawnienia i środki prawne stosowane przez społecznych inspektorów pracy oraz kwestie współpracy inspektorów pracy PIP ze społecznymi inspektorami pracy. Przedstawiciele OIP odpowiadali też na pytania zadawane przez uczestników szkolenia dotyczące stosowania podlegających kontroli przepisów prawa pracy.