XXVIII Walne Zebranie Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”

 

W dniu 16.10.2021r.  Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk wraz z zastępcą OIP Jarosławem Janowiczem oraz Przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Radosławem Olkowskim uczestniczyli jako zaproszeni goście w XXVIII Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” odbywającym się w sali „Mediateki” w Mońkach.

Poza wyborami uzupełniającymi na wakujące miejsca mandatowe do Zarządu Regionu  uczestnicy zebrania wysłuchali informacji z dotychczasowej działalności Związku.

W swoim wystąpieniu Przewodniczący Zarządu Regionu Józef Mozolewski między innymi pozytywnie ocenił współpracę Związku z Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku, w szczególności w zakresie naszego udziału w szkoleniach społecznych inspektorów pracy zrzeszonych w Klubie SIP działającym przy Zarządzie Regionu. Interesującym punktem Zebrania był wykład pt. ,,Wolny Człowiek. 12 kroków nie z tej Ziemi’’, który wygłosił dziennikarz TVP Pan Rafał Porzeziński.