• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.02.2022

Seminarium spółdzielni mieszkaniowych i firm remontowo- budowlanych

 

Dnia 24.02.2022r. w ramach działań prewencyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku nadinspektor Jerzy Buraczewski uczestniczył w seminarium dotyczącym współpracy spółdzielni mieszkaniowych województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego z firmami świadczącymi usługi budowlano-remontowe i komunalne na rzecz spółdzielczości zorganizowanym przez Spółdzielczy Regionalny Związek Rewizyjny w Białymstoku w m. Serwy k. Augustowa.

W trakcie seminarium przedstawiono główne obszary oddziaływania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku zarówno w zakresie działalności kontrolno-nadzorczej jak i działań prewencyjnych. Biorąc pod uwagę stan bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie województwa podlaskiego w sektorze budowlanym zobrazowano główne nieprawidłowości zaistniałe podczas wykonywanych prac szczególnie niebezpiecznych na wysokości, w tym przy wykorzystaniu rusztowań budowlanych oraz przedstawiono przyczyny zaistniałych wypadków o najbardziej drastycznych skutkach, które miały miejsce na terenach budów w latach 2020-2021. W czasie seminarium wskazano również sposoby wyeliminowania zagrożeń wypadkowych zważywszy na prawidłową organizację pracy oraz odpowiednie zastosowanie środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne