• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2022

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

W przeddzień Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w białostockim Centrum Edukacji Nauczycieli odbyło się uroczyste seminarium poświęcone zagadnieniom bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizatorami spotkania był Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ ”Solidarność”.

DSC09789
 

Słowa Katarzyny Łażewskiej – Hrycko, Głównego Inspektora Pracy do uczestników seminarium odczytał Jarosław Leśniewski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Autor zwrócił w nim uwagę na wyzwania stojące przed wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w zagadnienia związane z bezpieczeństwem pracy - konieczność ciągłego podnoszenia wiedzy i świadomości zagrożeń wśród pracodawców i pracowników, tworzenie kultury bezpiecznej pracy, która może zredukować liczbę wypadków oraz koniczność poszukiwania nowych metod działania uwzględniających zmieniające się warunki na krajowym i światowym rynku pracy. Główny Inspektor Pracy podkreślił także znaczenie efektywnej współpracy Państwowej Inspekcji Pracy ze wszystkimi partnerami społecznymi. Szczególne podziękowania skierował do wieloletniego partnera i współorganizatora Seminarium – Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność” – „za konsekwentne zacieśnianie współpracy na rzecz poprawy warunków pracy i ochrony zdrowia pracowników w regionie”.

DSC09796
 

W związku z przypadającym w dniu 28 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy uczestnicy Seminarium uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy z pracy nie powrócili.

O bezpieczeństwie i higienie pracy w województwie podlaskim mówił Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk, który przedstawił m. in. informacje dotyczące wypadków przy pracy w latach 2020 – 2021 ze szczególnym uwzględnieniem wpływu pandemii Covid – 19 na statystykę wypadkową. Mówił także o działaniach prewencyjno – promocyjnych Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, a także o planowanych przedsięwzięciach, w tym związanych z napływem obywateli Ukrainy oraz koniecznością zapewnienia im godnych i bezpiecznych warunków pracy.

DSC09795
 

Ciekawe wystąpienie Ewy Jakubowicz, Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego przybliżyło uczestnikom informacje dotyczące epidemii Covid – 19 i związanego z tym wyzwania stojącego przed służbami sanitarnymi, tj. stwierdzania nowej choroby zawodowej wywołanej wirusem Sars-Cov-2.

DSC09811
 

Głosem przedstawicieli organizacji pracodawców było wystąpienie Witolda Karczewskiego, Prezesa Izby Przemysłowo – Handlowej w Białymstoku. Mówca przedstawił sytuację podlaskich pracodawców zarówno w związku z epidemią Covid – 19, jak i nowe warunki, w jakich funkcjonują przedsiębiorcy z regionu leżącego na wschodniej granicy państwa. Podkreślił wagę efektywnej współpracy, zarówno z instytucjami, jak i organizacjami zrzeszającymi pracowników i pracobiorców.

DSC09827
 

Ostatnim punktem spotkania było podsumownie Seminarium którego dokonał Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, Józef Mozolewski, jednocześnie dziękując kierownictwu Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oraz partnerom - w szczególności zrzeszającym pracodawców, za dobrą oraz efektywną współpracę.

DSC09837
 

Refleksją wszystkich mówców była ta o potrzebie kontynuowania wspólnych działań zarówno pracodawców, pracowników, organizacji zrzeszających pracodawców i pracobiorców oraz urzędów i instytucji – dla bezpieczeństwa pracujących. 

W konferencji, której gospodarzami byli Marek Aleksiejuk – Okręgowy Inspektor Pracy i Józef Mozolewski – Przewodniczący Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”, uczestniczyli: Wojewoda Podlaski Bohdan Józef Paszkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy Jarosław Leśniewski, szefowie podlaskich urzędów, instytucji, liczni przedstawiciele organizacji pracowników, pracobiorców, organizacji zrzeszających służby bhp, a także liczna grupa społecznych inspektorów pracy z Klubu Społecznego Inspektora Pracy działającego przy Zarządzie Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”.GIP Przejdź do GIP Porady prawne