Obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja - pierwszej w Europie i drugiej na świecie konstytucji, na Rynku Kościuszki w Białymstoku upamiętniono to historycznie wydarzenie. W uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, instytucji, organizacji społecznych oraz setki białostoczan. W imieniu Państwowej Inspekcji Pracy kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożyli Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk oraz Jarosław Janowicz - Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku.

3maja1
 

3maja2