• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.06.2022 Artykuł archiwalny

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

 

Już od wielu lat niezmiennie celem konkursu jest promowanie zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Konkurs kierowany jest do osób pełnoletnich, prowadzących produkcyjną działalność rolniczą.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej  Duda.

W bieżącym roku w etapie regionalnym konkursu obejmującego teren powiatów białostockiego, bielskiego, siemiatyckiego, hajnowskiego oraz sokólskiego ocenie poddano 26 gospodarstw indywidualnych.

 

Laureatami etapu regionalnego konkursu zostali:

I miejsce - Izabela i Marek Sakowscy, zam. Spiczki, gm. Orla, pow. Bielski

II miejsce - Aneta i Adam Gąsowscy, zam. Łapy Korczaki, gm. Łapy, pow. białostocki

III miejsce - Ewa i Roman Ostrowscy, zam. Siekierki. gm. Tykocin, pow. białostocki

W/w laureaci awansowali do etapu wojewódzkiego konkursu.

 

Uroczyste podsumowanie etapu regionalnego konkursu odbyło się 29 czerwca 2022 roku w siedzibie Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Białymstoku. Nagrodę laureatom pierwszego miejsca (odkurzacz przemysłowy) wręczył osobiście Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku - Marek Aleksiejuk.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne