• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.10.2022

Pamiętamy ! o Patronie NSZZ„SOLIDARNOŚĆ” -Bł. Ks. Jerzym Popiełuszce.

W dniu 23 października 2022 roku w Suchowoli, przedstawiciele Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku wraz z Okręgowym Inspektorem Pracy – Markiem Aleksiejukiem, uczestniczyli w obchodach 38 rocznicy śmierci patrona NSZZ „Solidarność”- Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Kwiaty składano przy pomniku ks. Popiełuszki w Suchowoli oraz na grobie Jego rodziców.

NSZZ „Solidarność” począwszy od 1980 roku walczył, o godne życie oraz prawo do swobody wyrażania poglądów o wolność. Dzisiaj NSZZ „Solidarność” to największy związek zawodowy w Polsce, który wspiera pracowników w obronie praw pracowniczych.GIP Przejdź do GIP Porady prawne