• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.11.2022

BUDOWA STOP WYPADKOM

photo-output
 

Niebezpieczny incydent, który miał miejsce na modernizowanym kolejowym szlaku E75, na szczęście nie doprowadził do wypadku przy pracy, jednak stał się impulsem do zapoczątkowania współpracy pomiędzy Strażą Ochrony Kolei a Państwową Inspekcją Pracy.

Podczas spotkania roboczego, które odbyło się 15 listopada 2022 r. w siedzibie Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Białymstoku inspektor pracy Marcin Jałowiec z OIP Białystok omówił wymogi bezpieczeństwa robót torowych oraz zakres odpowiedzialności za naruszenia przepisów i zasad bhp podmiotów wykonujących te prace. Komendę Regionalną SOK w Białymstoku reprezentował Komendant Bartosz Loryś ze współpracownikami. Uzgodniono zasady współpracy pomiędzy Strażą Ochrony Kolei i Okręgowym Inspektoratem Pracy w Białymstoku oraz zakres wspólnych działań do zrealizowania w najbliższych tygodniach. Celem zaplanowanych wspólnych działań jest zapewnienie możliwie najbezpieczniejszych warunków robót torowych prowadzonych na czynnej linii kolejowej Czyżew - BiałystokGIP Przejdź do GIP Porady prawne