Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 28 sierpnia 2023
1:25 minut

kolaż zdjęć

W minioną niedzielę odbyły się dożynki powiatu sejneńskiego, w których wzięli udział mieszkańcy powiatu oraz turyści zwiedzający Pojezierze Suwalskie.

W tym roku sejneńskim dożynkom towarzyszyła Państwowa Inspekcja Pracy w związku z licznie prowadzonymi programami prewencyjnymi dedykowanymi rolnictwu, a także sezonową akcją informacyjną skierowaną do osób młodych, którzy rozpoczynają karierę zawodową lub podjęli pracę sezonową. Przedstawiciele PIP informowali zainteresowanych o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu, a także o przepisach prawa pracy, o uprawnieniach i obowiązkach związanych z określonymi rodzajami umów, czasem pracy i wynagrodzeniem za pracę. Dodatkowo przypominano uczestnikom wydarzenia o zasadach bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków w gospodarstwie rolnym.

A już 10 września 2023 r. w Podlaskim Muzeum Ludowym w Wasilkowie odbędą się Dożynki Wojewódzkie, w których zostaną nagrodzeni najlepsi podlascy rolnicy w ramach konkursu „Żniwa Mogą Być Bezpieczne”.

W czasie tegorocznych żniw specjaliści Okręgowego Inspektoratu Pracy i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzili ponad 120 wizytacji prac polowych w ramach XXIV konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”. Zadaniem biorących udział w konkursie było bezpieczne prowadzenie prac żniwnych czyli:

  • prowadzenie prac żniwnych sprawnym technicznie i wyposażonym w osłony części ruchomych kombajnem zbożowym,
  • posiadanie w kombajnie sprawnego sprzętu ochrony przeciwpożarowe,
  • stosowanie w czasie pracy bezpiecznego obuwia i odzieży roboczej,
  • przestrzeganie zasad bezpiecznego przewożenia osób.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów wyłoniła trójkę najlepszych, których poznamy podczas Dożynek Wojewódzkich w Wasilkowie.

Zapraszamy!

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu