Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 17 sierpnia 2023
1:30 minut
W dniu 16 sierpnia 2023 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona, między innymi, że emerytury pomostowe stracą charakter świadczenia wygasającego.

wywiad z dr. Karolem Łapińskim

Kto jest uprawniony?

Prawo do tego świadczenia będą bowiem mogły nabyć nie tylko (jak obecnie) osoby, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.  Ponadto nowelizacja zapewnia szerszą ochronę pracowników, których stosunek pracy podlegał już szczególnej ochronie przed ustaniem, w tym działaczy związkowych.

 

Zabezpieczenie w toku postępowania sądowego.

Nowe unormowania przewidują, że w sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia będzie jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

 

Dodatek za szczególne warunki pracy.

Dodatkowo nowe regulacje wyłączają z płacy minimalnej dodatek za szczególne warunki pracy (przewidziany przez wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy) oraz podwyższają  roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych (z 500 zł. do 840 zł. rocznie).

 

O nowych przepisach prawa pracy wynikających z ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych innych ustaw w programie informacyjnym Wiadomości TVP1 o godz. 19.30 mówił dr Karol Łapiński nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Białymstoku.  Zachęcamy do obejrzenia materiału TVP1.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu