Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 13 września 2023
2:36 minut

kampania Kultura BEzpieczeństwa

Kampania informacyjno- edukacyjna "Kultura Bezpieczeństwa"

Państwowa Inspekcja Pracy wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego podejmuje działania na rzecz edukacji młodzieży z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych z woj. podlaskiego do wzięcia udziału w kampanii informacyjno-edukacyjnej „Kultura Bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2023/2024.

„Kultura Bezpieczeństwa” to program realizowany przez Państwową Inspekcję Pracy w środowisku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz studentów od 2006 roku. Wskazane przedsięwzięcie prowadzone jest we współpracy z kuratoriami oświaty, samorządami oraz partnerami społecznymi. Do skorzystania z wiedzy i doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy, zapraszane są również uczelnie wyższe i ochotnicze hufce pracy. Nauczyciele, którzy zgłoszą gotowość udziału w programie, objęci są wsparciem merytorycznym Państwowej Inspekcji Pracy. Dyrekcje szkół oraz nauczyciele prowadzący lekcje w ramach kampanii „Kultura Bezpieczeństwa” będą mogli zgłosić uczniów powyżej 15 roku życia do konkursu „Poznaj Swoje Prawa w Pracy”, a także skorzystać z możliwości przeprowadzenia zajęć przez inspektorów pracy lub ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy.

Cele kampanii

Główne cele programu to między innymi:

  • podniesienie wśród młodzieży szkolnej i akademickiej poziomu wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;
  • kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy wśród uczniów powyżej 15 roku życia oraz studentów;
  • popularyzacja zagadnień związanych z przestrzeganiem prawa pracy, zwłaszcza problematyki zawierania umów o pracę, w tym cywilnoprawnych, podejmowania pracy sezonowej i wakacyjnej oraz problematyki legalności zatrudnienia.

Korzyści

Mając na uwadze różnorodność szkół do których skierowana jest kampania, opracowano jeden wspólny program do przeprowadzenia samodzielnych zajęć lekcyjnych poświęconych przepisom BHP i prawa pracy. Materiały w formie elektronicznej niezbędne do przygotowania zajęć zostaną udostępnione nauczycielom deklarującym chęć przystąpienia do kampanii informacyjno- edukacyjnej „Kultura Bezpieczeństwa”. Wśród materiałów występują konspekty lekcji, przykładowe testy, a także omówienia przepisów i przykłady dobrych praktyk. 

Jak zgłosić udział?

Nauczycieli chętnych do wzięcia udziału w kampanii informacyjno- edukacyjnej „Kultura Bezpieczeństwa” prosimy zgłaszać za pomocą formularza poniżej do dnia 13 października 2023r., listownie do siedziby Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku na adres:

Mamy głębokie przekonanie, że dzięki przystąpieniu do kampanii informacyjno- edukacyjnej „Kultura Bezpieczeństwa” uczniowie będą lepiej przygotowani do podjęcia pierwszej pracy (również pracy sezonowej podczas wakacji) oraz będą mogli skutecznie zadbać o egzekwowanie należnych im uprawnień pracowniczych wynikających z przepisów BHP i prawa pracy.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 85 6785705  od pn. do pt. w godzinach 7:30 -15:30.

 

Pobierz kartę zgłoszenia:

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu