Dodano: 10 października 2023
1:28 minut

posiedzenie rady

Posiedzenie Rady - 10 października 2023 r.

W dniu 10 października 2023 roku odbyło się posiedzenie Rady Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie. Głównym celem spotkania było omówienie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie na terenie woj. podlaskiego oraz ustalenie priorytetów działania Rady na najbliższy okres.

Tematy Posiedzenia

Podczas posiedzenia, członkowie Rady przedstawili analizę stanu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa, w tym kwestie związane z aktualizacją przepisów i wykrytych nieprawidłowości przez inspektorów pracy podczas działań kontrolnych. Zwrócono również uwagę na potrzebę zwiększenia działań kontrolnych inspekcji pracy oraz na konieczność prowadzenia kampanii informacyjnej adresowanej do pracowników i pracodawców.

Kolejnym omawianym tematem był stan bezpieczeństwa w poszczególnych branżach budowlanych. W trakcie dyskusji poruszono kwestie warunków pracy na budowach oraz potrzebę  wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w branży budowlanej.

Poprawa Bezpieczeństwa na Budowach

W dalszej części dyskusji omówiono potrzebę poprawy przestrzegania przepisów, aby ograniczyć wypadki przy pracy na budowie. Zwrócono uwagę, że bezpieczna praca na budowie to przede wszystkim odpowiedzialność pracowników i pracodawców, którzy powinni przestrzegać procedur i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podsumowanie

Wnioski z posiedzenia Rady Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie są jasne: potrzebna jest dalsza współpraca instytucji nadzorujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników budowlanych. Jednocześnie, pracownicy i pracodawcy muszą zdawać sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystko to może pomóc w poprawie bezpieczeństwa w branży budowlanej.