Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 5 października 2023
1:51 minut

Szkolenie Kół Gospodyń Wiejskich

Państwowa Inspekcja Pracy organizuje szkolenia i kampanie informacyjne skierowane nie tylko do pracowników, ale również do rolników i ich rodzin, którzy zazwyczaj tworzą jedną całość i wspólnie pracują na roli. Wiedza o bezpieczeństwie i higienie pracy jest w tym przypadku szczególnie istotna, gdyż rolnicy często narażeni są na niebezpieczeństwa wynikające z ich codziennej pracy.

Szkolenia organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy to szansa na zdobycie wiedzy na temat zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym. Dzięki temu rolnicy są w stanie uniknąć wielu niebezpiecznych sytuacji, a przede wszystkim chronić swoje zdrowie i życie.

Choroby Zawodowe w Rolnictwie

Ważną częścią szkoleń są również informacje o chorobach zawodowych rolników. Praca na roli stwarza wiele zagrożeń, na przykład związanych z narażeniem na pyły, pestycydy, czy warunki atmosferyczne. Dlatego tak bardzo ważne jest, aby rolnicy i ich rodziny zdawali sobie sprawę z ryzyka takiego stanu rzeczy i byli informowani o sposobach zapobiegania chorobom.

Konkurs wiedzy na zakończenie szkolenia

Konkurs wiedzy, który odbył się na zakończenie szkolenia, miał na celu zachęcenie uczestników do aktywnego uczestnictwa. Uczestniczki, które uzyskały najlepsze wyniki otrzymały nagrody rzeczowe, co na pewno wpłynęło pozytywnie na ich motywację do dalszej edukacji na temat zasad bezpiecznej pracy.

Podsumowanie

Wiedza zdobyta podczas szkoleń organizowanych przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku to nie tylko narzędzie służące do poprawy bezpieczeństwa w rolnictwie, ale również szansa na zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń związanych z pracą w gospodarstwie rolnym. Rolnicy tworzą zwykle jedną wspólnotę z rodziną, dlatego przekazywanie zdobytej wiedzy może wpłynąć na ochronę zdrowia i życia całej miejscowej społeczności. Kobiety z kół gospodyń wiejskich, które uczestniczyły w szkoleniu zorganizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, teraz mogą przekazać swoją wiedzę na temat zasad bezpieczeństwa i chorób zawodowych dalej - na swoje dzieci, mężów i krewnych. Dzięki temu, cała społeczność rolnicza będzie lepiej chroniona przed zagrożeniami zdrowotnymi związanymi z pracą na roli.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu