Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 5 września 2023
0:56 minut

zmiana przepisów

Od 1 września 2023 roku zmieniły się przepisy w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Co się zmieniło?

Z dniem 1 września wzrosły wynagrodzenia młodocianych w okresie nauki zawodu, a także wynagrodzenia młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonych prac. Dodatkowo zmienił się stosunek procentowy do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, według którego obliczane jest wynagrodzenie młodocianych. 

Ile będzie wynosił stosunek procentowy?

  • nie mniej niż 8% - w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  • nie mniej niż 9% - w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  •  nie mniej niż 10% - w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Wzrośnie także wynagrodzenie młodocianych odbywających przyuczenie do wykonywania określonej pracy.

  • Wyniesie ono nie mniej niż 7%.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. poz. 1348).

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu