04.11.2016

Podsumowanie konkursów PIP

 

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku w dniu 3 listopada 2016r., podczas uroczystości w Centrum „ASTORIA” w Białymstoku nagrodził laureatów programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP” oraz XV edycji konkursu „Buduj bezpiecznie” i XXIII edycji konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych i służb mundurowych, przedstawiciele organizacji pracodawców i związków zawodowych, organów nadzoru nad warunkami pracy oraz rzemiosła. Głównego Inspektora Pracy reprezentował Pan Krzysztof Bielecki.

 

 

Na wstępie Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk wygłosił okolicznościowy referat podsumowujący programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy oraz podreślił ich znaczenie w kształtowaniu stanu przestrzegania przepisów prawa pracy.

 

 

Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk wyróżnił dyplomami szkoły i nauczycieli realizujących program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” promujący wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzę o zagrożeniach zawodowych w miejscu pracy oraz przysługujących im prawach.

 

 

Ponadto Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk uhonorował dyplomami Państwowej Inspekcji Pracy 25 podlaskich pracodawców, uczestników programu „Zdobądź dyplom PIP”.

 

 

W konkursie „Buduj bezpiecznie”, wyróżniono wykonawców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Kapituła konkursu nagrodziła:

I miejsce - budowa budynku „Apartamenty Jagiellońskie” - generalny wykonawca: RS Budownictwo Robert Skrzypkowski w Białymstoku

II miejsce - budowa budynku Słoneczne Tarasy w Suwałkach przy ul. Sportowej - generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji „EKO-RAF-BUD” Wierzchowski Rafał w Suwałkach

III miejsce - budowa zespołu dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Białymstoku przy ul. Gen. J. Bema - generalny wykonawca: SKANSKA S.A. w Warszawie.

 

 

W tegorocznej edycji konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej” nagrodzono:

 

1 kategoria - do 50 zatrudnionych:

I miejsce          „Speed Service” Daniel Lipka w Starych Kupiskach

II miejsce         Zakład Aktywności Zawodowej „Sowa” w Lipniaku

III miejsce       „Jaćwing Granit” Walendzewicz Krzysztof Walendzewicz w Suwałkach

Ponadto w tej kategorii przyznano wyróżnienia dwóm pracodawcom:

- Przedszkole Niepubliczne „CHATKA-PUCHATKA" w Suwałkach

- AUTO- EUROREMONT Jerzy Żarniewski w Białymstoku

 

2 kategoria – od 51 do 250 zatrudnionych:

I miejsce         „HERBAPOL – LUBLIN” S.A. Oddział w Białymstoku

II miejsce        Zakłady Mięsne „ŁUNIEWSCY” Kostry Śmiejki

                        „AGROTECHNIK” Wojciech Dzięgielewski, Tafiły

III miejsce       Zakład Wyrobów Metalowych Dojnikowscy Sp. J. w Suwałkach

 

3 kategoria -   powyżej 250 zatrudnionych:

I miejsce         Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy

II miejsce        BRITISH-AMERICAN TOBACCO POLSKA SA w Augustowie