06.05.2019

„Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”

 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy był okazją do zorganizowania konferencji pod nazwą „Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy w 100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy”. Spotkanie odbyło się 6 maja 2019r. w Auli Magna Pałacu Branickich, a gospodarzami tego wydarzenia były Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku oraz Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ ”Solidarność”.

List Wiesława Łyszczka Głównego Inspektora Pracy do uczestników konferencji odczytał Bogdan Drzastwa, Zastępca Głównego Inspektora Pracy. Autor podkreślił w nim, że Państwowa Inspekcja Pracy konsekwentnie stoi na straży przestrzegania przepisów prawa w naszym kraju i z całą stanowczością egzekwuje realizację podstawowych obowiązków pracodawców w zakresie zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przypomniał także, że Urząd podejmuje stałe i kompleksowe działania w sferze warunków pracy, oprócz kontrolnych, również te o charakterze prewencyjnym, promocyjnym i informacyjnym. Część tych zadań Instytucja realizuje wspólnie z partnerami społecznymi – związkami zawodowymi, organizacjami pracodawców, urzędami i instytucjami, szkołami i uczelniami wyższymi. Dostrzegamy również zasadność i możliwość realizowania efektywnej i partnerskiej współpracy z pracodawcami z naszego regionu. Stąd też w liście od Głównego Inspektora Pracy znalazły się podziękowania wszystkim partnerom Państwowej Inspekcji Pracy z Województwa Podlaskiego.

Wystąpienie Okręgowego Inspektora Pracy Marka Aleksiejuka nawiązywało zarówno do historii Instytucji, stanu wypadkowości na Podlasiu jak i realizowanych działań zmierzających do poprawy warunków pracy w zakładach działających w regionie.