22.11.2019

Podsumowanie działalności prewencyjnej w 2019 roku

 

W dniu 22 listopada 2019r. w Centrum „ASTORIA’’ miała miejsce uroczystość podsumowująca konkursy i programy prewencyjne  realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.

W gali z udziałem ponad 100 osób nasz Urząd reprezentował Okręgowy Inspektor Pracy w Białymstoku Marek Aleksiejuk z zastępcami: Jarosławem Janowiczem i Piotrem Szczęsnym. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele: Izby Administracji Skarbowej, ITD, wojewódzkiego i powiatowego urzędów pracy, Kuratorium Oświaty, ZUS, związków zawodowych i organizacji pracodawców. W trakcie uroczystości zostali nagrodzeni laureaci: programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”, XVIII edycji konkursu „Buduj bezpiecznie” i XXVI edycji konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”.

 

W pierwszej części uroczystości Okręgowy Inspektor Pracy odczytał list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, skierowany do uczestników akcji prewencyjnych i zaproszonych gości, w którym podkreślił duże znaczenie działalności prewencyjno - promocyjnej PIP oraz złożył gratulacje laureatom.  Marek Aleksiejuk wygłosił także okolicznościowy referat podsumowujący programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, a także nawiązał do jubileuszu 100 - lecia naszego urzędu.

 

Jako pierwsi wyróżnienia otrzymali nauczyciele i szkoły realizujące program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa”, promujący wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzę o zagrożeniach zawodowych w miejscu pracy oraz przysługujących im prawach.

 

Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy otrzymało 27 podlaskich pracodawców, uczestników programu „Zdobądź dyplom PIP” różnych branż, w tym 10 pracodawców prowadzących zakłady usług leśnych.