22.11.2018

Podsumowanie działalności prewencyjnej w 2018 roku

 

W dniu 21 listopada 2018r. w Centrum „ASTORIA’’ odbyła sie uroczystość podsumowująca programy prewencyjne realizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku.

W gali z udziałem ponad 100 osób nasz okręg reprezentował okręgowy inspektor pracy w Białymstoku Marek Aleksiejuk z zastępcami: Jarosławem Janowiczem i Piotrem Szczęsnym. Gośćmi wydarzenia byli przedstawiciele: Straży Granicznej, Izby Administracji Skarbowej, Regioinalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Wojewódzkiej Policji, ITD, UDT, wojewódzkiego i powiatowego urzędu pracy, ZUS, związków zawodowych i organizacji pracodawców.

 

 

W trakcie uroczystości zostali nagrodzeni laureaci: programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa”, programu prewencyjnego „Zdobądź dyplom PIP”, XVII edycji konkursu „Buduj bezpiecznie” i XXV edycji konkursu „Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”.

Po powitaniu gości okręgowy inspektor pracy odczytał list Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka skierowany do uczestników uroczystości, w którym podkreślił duże znaczenie działalności prewencyjno - promocyjnej PIP oraz złożył gratulacje laureatom. W dalszej części Marek Aleksiejuk wygłosił okolicznościowy referat podsumowujący programy prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy, a także nawiązał do zbliżającego się jubileuszu 100-lecia naszego urzędu.

 

 

Jako pierwsi wyróżnienia otrzymali nauczyciele i szkoły realizujące program edukacyjny „Kultura bezpieczeństwa” promujący wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzę o zagrożeniach zawodowych w miejscu pracy oraz przysługujących im prawach.

 

                                                                           
Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk uhonorował dyplomami Państwowej Inspekcji Pracy 16 podlaskich pracodawców, uczestników programu „Zdobądź dyplom PIP”.

 


W konkursie „Buduj bezpiecznie”, wyróżniono wykonawców robót budowlanych zapewniających bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych. Kapituła konkursu nagrodziła:

 

I miejsce - budowa Centrum Kształcenia Praktycznego przy Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych przy ul. Słonimskiej w Białymstoku
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „MARK-BUD”Sp. z o.o. w Białymstoku

II miejsce - budowa obiektu Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku przy ul. Węglowej
Generalny wykonawca: BUDIMEX S. A. w Warszawie

III miejsce budowa osiedla „Chopina Park” w Suwałkach przy ul. Chopina,
Generalny wykonawca: Przedsiębiorstwo Obsługi i realizacji Inwestycji „EKO-RAF-BUD” Wierzchowski Rafał w Suwałkach