Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy za 2018r.

Sprawozdanie Okręgowego Inspektora Pracy za 2018 r. do pobrania w formacie .pdf

sprawozdanie OIP Bialystok za rok 2018.pdf