Siódmy finał konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy” w województwie podlaskim rozstrzygnięty

 

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy oraz inspirowanie młodych ludzi do podnoszenia poziomu wiedzy w tym zakresie. Etap szkolny tej edycji przeprowadzony został w listopadzie 2019 w 14 szkołach ponadpodstawowych z naszego województwa, a udział wzięło 277 uczniów. Do finału każda szkoła zgłosiła po dwóch uczniów, którzy wykazali się najlepszą wiedzą na poziomie etapu szkolnego. 

W trakcie finału uczestnicy mieli za zadanie udzielić odpowiedzi na test zawierający 35 pytań z zakresu prawnej ochrony pracy.

Po tej części konieczna była dogrywka, gdyż dwoje uczniów uzyskało identyczną liczbę punktów na poziomie trzeciego miejsca. W wyniku ustnej dogrywki wyłoniono trójkę laureatów:

- I miejsce – Julia Kiercul - Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku

- II miejsce – Magdalena Chociej – Zespół Szkół Rolniczych im. mjr Henryka Dobrzańskiego- Hubala z Sokółki

- III miejsce – Mateusz Malinowski – Zespół Szkół Handlowo- Ekonomicznych w Białymstoku

Wymienieni laureaci będą reprezentowali nasze województwo w rywalizacji ogólnopolskiej konkursu, która odbędzie się w Warszawie.

Tradycyjnie młodzież wykazała się rewelacyjną wiedzą, a zwyciężczyni uzyskała 33 punkty na 35 możliwych, przy czym wynik uzyskała w nieco ponad 8 minut.

Z naszej strony mogliśmy wyrazić jedynie żal, że Aleksandra Dermont musiała odpaść w dogrywce, ale przecież taki jest regulamin.

Serdeczne podziękowania i gratulacje składamy nauczycielom i dyrekcji poszczególnych szkół za merytoryczne przygotowanie uczniów do konkursu.

Okręgowy Inspektor Pracy Marek Aleksiejuk uhonorował laureatów oraz uczestników finału nagrodami rzeczowymi. Listy gratulacyjne otrzymali również wychowawcy uczestników konkursu.