Dodatkowy dyżur telefoniczny

W dniu 24.11.2020 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku, we współpracy z Redakcją Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej, zorganizował dodatkowy dyżur telefoniczny, w celu udzielania porad prawnych osobom zainteresowanym.

BIA191120
 

Najczęściej zadawane w ostatnim czasie pytania kierowane do OIP w Białymstoku dotyczą: możliwości świadczenia pracy w trakcie kwarantanny i izolacji z powodu COVID-19, stosowania przez pracodawców poszczególnych przepisów o czasie pracy i wypłaty wynagrodzenia za pracę w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, możliwości rozwiązywania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie zagrożenia SARS-CoV-2, dopuszczalności wyznaczania przez pracodawcę dni wykorzystywania przez pracowników urlopu „zaległego” i urlopu „bieżącego”, obowiązków pracodawcy w zakresie profilaktycznych badań lekarskich i szkoleń BHP w czasie pandemii koronawirusa.
Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby do korzystania z bezpłatnych porad i opinii prawnych Państwowej Inspekcji Pracy.