Informacja o dyżurach prawnych pracowników OIP w Białymstoku

 

W związku z dużym zainteresowaniem społecznym dotyczącym stosowania przepisów prawa pracy w czasie występowania  zagrożeń wirusa SARS-CoV-2,  pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, poza poradami udzielanymi telefonicznie w urzędzie, będą dodatkowo propagować te zagadnienia w mediach.  

W dniu 24.02.2021 r. (środa)  w godzinach 10.00-12.00 inspektorzy pracy Oddziału OIP w Łomży udzielać będą porad z zakresu prawa pracy przez redakcyjny telefon numer: 86-216-74-44 w w redakcji Grupy Medialnej NAREW Łomża (TV NAREW, Tygodnik NAREW i portal NAREW.info).

Również w dniu 24.02.2021 r. w godzinach 13.00-14.00 specjalista OIP w Białymstoku weźmie udział w audycji na żywo ,,Masz Prawo’’ poświęconej zagadnieniom stosowania prawa pracy w okresie pandemii. W programie tym istnieje możliwość występowania telefonicznie do eksperta  z pytaniami dotyczącymi zakresu tematycznego audycji na numer podany w czasie audycji..