Współpraca z UDT

 

W dniu 05.03.2021r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku odbyło się spotkanie kierownictwa OIP z przedstawicielami Urzędu Dozoru Technicznego.

Nasz urząd reprezentowali: Marek Aleksiejuk - Okręgowy Inspektor Pracy oraz Piotr Szczęsny – Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru. Ze strony UDT w spotkaniu uczestniczyli: Norbert Wroński dyrektor Oddziału UDT w Warszawie i Dariusz Kozłowski kierownik Biura UDT w Białymstoku.

Spotkanie zorganizowano w celu omówienia współpracy obu urzędów przy prowadzeniu kontroli w obszarze bezpiecznej  eksploatacji urządzeń dźwigowych podlegających dozorowi technicznemu ze szczególnym uwzględnieniem dostosowania maszyn do wymagań BHP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących.

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa technicznego przy użytkowaniu wymienionych urządzeń jest istotnym celem zarówno w działalności PIP jak i UDT, przez co roboczy charakter spotkania służący przybliżeniu przepisów prawa pracy w tym obszarze miał na celu określenie współpracy na  tym polu w najbliższym okresie.