DYPLOM PIP w reżimie sanitarnym

 

Program „Zdobądź Dyplom PIP” należy do najdłużej realizowanych programów prewencyjnych i jest skierowany do pracodawców wszystkich branż, zatrudniających do 9 pracowników. Sam program składa się z kilku etapów, tj. rekrutacja zakładów, udział przedstawicieli zakładów (uczestników programu) w szkoleniu, działania dostosowawcze prowadzone przez pracodawców, audyt ze strony inspektora pracy i wręczenie dyplomów PIP.

Miniony rok w każdym wymiarze był szczególny, wobec czego również działalność prewencyjną nasz urząd realizował w sposób adekwatny do  wymogów sanitarnych.

Nadmienić należy również, że sam program składa się z dwóch grup zakładów, tj. branży leśnej oraz pozostałych branż. W roku 2020 ogółem przeprowadzono 5 odrębnych szkoleń dla uczestników programu, w których uczestniczyło 14 przedsiębiorców. Jesienny lockdown ograniczył nasze możliwości do przeprowadzenia kontroli sprawdzających, przez co 6 zakładów zostanie ocenionych w roku bieżącym. Po zakończeniu działań przez pracodawców, mających na celu dostosowanie swoich zakładów pracy do obowiązujących przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzono kontrole sprawdzające, w wyniku których 8 pracodawców otrzymało Dyplomy Państwowej Inspekcji Pracy. Audyty zostały przeprowadzone w końcu 2020 roku ale dyplomy mogliśmy wręczyć dopiero w roku bieżącym.

Skromne uroczystości odbyły się czy to w siedzibach przedsiębiorców czy też w plenerze (oczywiście z udziałem pracodawców Zakładów Usług Leśnych), ale zawsze z zachowaniem wymogów sanitarnych. Wśród uhonorowanych pracodawców pięciu reprezentowało branżę leśną zaś trzech pracodawców pozostałe branże.

 

Nagrodzeni pracodawcy:

- ADAK PRODUCT  PATRYK SUDOŁ, ANDRZEJ DRĘŻEK;

- USŁUGI PRALNICZE ONISZCZUK STANISŁAW;

- PROKOP - UBEZPIECZENIA ADAM PROKOP;

- ADRIAN NIDECKI USŁUGI LEŚNE;

- USŁUGI LEŚNE STANISŁAW MAGNUSZEWSKI;

- ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH LAS FRANCISZEK ZAWADZKI;

- ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH  ROMANOWICZ MIROSŁAW;

- ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH JAROSŁAW MATWIEJUK.

 

Mamy nadzieję, że kolejne dyplomy PIP będą wręczane w warunkach odpowiednich do rangi przedsięwzięcia.