• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

17.08.2021

Kampania informacyjna nt. pracy sezonowej w UE pod nazwą Prawa przez cały rok

 

Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Białymstoku – w ramach kampanii informacyjnej Europejskiego Urzędu ds. Pracy nt. pracy sezonowej w UE pod nazwą Prawa przez cały rok – podejmuje działania zmierzające do rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w państwach członkowskich UE. Pracownicy sezonowi pracujący za granicą są wyjątkowo narażeni na różnego rodzaju nadużycia w związku z np. nieznajomością języków obcych, przepisów prawa pracy, zabezpieczenia społecznego czy BHP.

Głównym celem kampanii jest promocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie nierejestrowanej pracy sezonowej. Szczegółowe założenia tej części kampanii są następujące:

- zwiększenie świadomości wśród pracowników sezonowych na temat ich praw, negatywnego wpływu pracy nierejestrowanej, jak również możliwości zgłaszania pracy nierejestrowanej w celu uzyskania ochrony, dochodzenia swoich praw i przekształcenia w pracę zarejestrowaną;

- informowanie pracowników sezonowych w przedmiocie ich prawa do uczciwych i bezpiecznych warunków pracy i życia, również w czasie kryzysu związanego z COVID-19 oraz na temat określonych restrykcji zdrowotnych, a także wspieranie pracodawców w przestrzeganiu tych wymogów;

- wyczulenie pracodawców na korzyści i obowiązki w zakresie zgłaszania pracowników oraz ryzyko sankcji w przypadku zaangażowania w pracę nierejestrowaną;

- wspieranie współpracy pomiędzy organami krajowymi i krajowymi partnerami społecznymi w celu przekazania pracownikom sezonowym odpowiednich informacji na temat przepisów i uregulowań dotyczących pracy sezonowej, a także organizowanie sieci pomocy, poradnictwa i  doradztwa.

Główny przekaz kampanii dotyczyć będzie następujących zagadnień:

- mobilni pracownicy sezonowi mają prawo do sprawiedliwych warunków pracy podczas wykonywania pracy w innym kraju, przy zachowaniu tych samych praw w zakresie pracy i praw socjalnych, które przysługują pracownikom lokalnym;

- mobilni pracownicy sezonowi poszukiwać mogą wsparcia i doradztwa ze strony właściwych organów, służb i organizacji;

- pracodawcy zatrudniający mobilnych pracowników sezonowych mogą liczyć na korzyści związane z przestrzeganiem przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego w kontekście zasady fair play i dostępności siły roboczej.

Więcej informacji o kampanii można uzyskać na stronach:

https://www.ela.europa.eu/campaigns/rights-for-all-seasons

https://eures.praca.gov.pl/o-nas/informacje-o-eures/kampania-nt-pracy-sezonowej-w-ue-2021

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031