Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie

 

W dniach 4- 10.2021r. odbywa się TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA W BUDOWNICTWIE pod nazwą "Koniecznie bezpiecznie"  organizowany przez sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Celem akcji, w której czynnie uczestniczą inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku jest ograniczenie wypadków oraz zachowanie wysokich standardów bezpieczeństwa przy pracach budowlanych.

W ramach wydarzenia na wybranych placach budów  na terenie województwa podlaskiego przeprowadzone zostaną szkolenia i wykłady dotyczące bezpiecznego wykonywania prac budowalnych. Podczas prowadzonych spotkań na placach budów, inspektorzy pracy będą koncentrować się na odpowiedzialności w budownictwie, nadzorze, koordynacji i sposobie zabezpieczenia prac budowlanych, przede wszystkim szczególnie niebezpiecznych, wykonywanych na wysokości, w wykopach, przy użyciu maszyn i urządzeń technicznych.