• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

11.02.2022 Artykuł archiwalny

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci organizowany przez KRUS

 

Nic nie bawi i uczy tak jak prace manualne, a gdy idą w parze z nagrodami sprawiają jeszcze więcej frajdy! Teraz jest szansa na ich wygranie ponieważ rozpoczął się XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci organizowany przez KRUS. 

„Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”.

Jednym z działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym jest organizacja konkursu dla uczniów wiejskich szkół podstawowych, promującego pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego.

Uczestnicy mają za zadanie wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej w formacie A-3, w dowolnej technice, obrazującej sposoby zapobiegania wypadkom przy pracy w gospodarstwie, ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania upadkom osób pracujących i przebywających w gospodarstwach rolnych. 

Przy ocenie prac konkursowych komisje konkursowe wszystkich szczebli wezmą pod uwagę:

a) zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie (max. 5 pkt);

b) oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu tematu konkursu (max. 3 pkt); c) walory estetyczne pracy (max. 2 pkt).

O wygranej zadecyduje łączna suma punktów przyznana w ramach kryteriów przez wszystkich członków komisji. W przypadku równej liczby punktów otrzymanej przez pracę konkursową, decyduje głos przewodniczącego. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, a zawarte w nim postanowienia i werdykty są ostateczne.

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych w następujących kategoriach wiekowych:

  • I grupa – klasy 0 – III szkoły podstawowej;
  • II grupa – klasy IV – VIII szkoły podstawowej.

We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego poprzednich edycji konkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane nagrodami od I do III i wyróżnieniem.

Na każdym etapie konkursu autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, współorganizatorów oraz patronów Konkursu. Prace laureatów będą publikowane również w materiałach popularyzatorskich Kasy. 

Regulamin konkursu -  regulamin-konkurs-plastyczny -2022.pdf
 

Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat | Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (krus.gov.pl)

 

Więcej informacji na ten temat można uzyskać także we właściwej dla miejsca zamieszkania jednostce terenowej KRUS.

 Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne