• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.05.2022

Działania informacyjno- szkoleniowe w budownictwie

 

W dniach  24, 25, 27.05.2022r. inspektorzy pracy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku uczestniczyli w kolejnej już dziewiątej edycji programu „Tydzień Bezpieczeństwa w budownictwie”, który jest wspólnym przedsięwzięciem sygnatariuszy ogólnopolskiego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Państwowej Inspekcji Pracy. W tym roku program przebiegał pod hasłem przewodnim: „BUDOWA SIĘ KOŃCZY BEZPIECZEŃSTWO NIGDY!”.

Priorytetem działań inspektorów pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku od szeregu lat są systematyczne działania mające na celu poszerzenie wiedzy oraz pogłębienie świadomości wykonawców w zakresie konieczności stosowania bezpiecznych metod prowadzenia prac budowlanych. Powyższe czynności wykonywane w trakcie prowadzonych kontroli oraz realizowanych programów informacyjno-prewencyjnych zmierzają do zwiększenia stopnia ochrony przede wszystkim przed bezpośrednimi zagrożeniami życia i zdrowia pracowników.

W związku z powyższym inspektorzy pracy przeprowadzili działania informacyjno-szkoleniowe na terenach wybranych budów prowadzonych na obszarze województwa podlaskiego zarówno pod nadzorem firm zrzeszonych w Porozumieniu dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, jak również nadzorowanych w ramach 3-letniej strategii PIP w budownictwie, ukierunkowanej na zwiększenie skuteczności działań w sektorze budowlanym w latach 2022-2024. W dniu 24.05.2022r. odbyło się spotkanie z firmami realizującymi inwestycję pod kierownictwem BUDIMEX SA polegającą na remoncie pomieszczeń bloków AL,AP,A1 w budynku Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku. W dniu 25.05.2022r. miało miejsce spotkanie z firmami realizującymi inwestycję pod kierownictwem STRABAG spółka z o.o. Oddział Mostowy Białystok w zakresie rozbudowy ul. Kolejowej i Zwycięstwa w Białymstoku obejmującej budowę przejścia podziemnego pod torami kolejowymi łączącego ul. Kolejową oraz ul. Zwycięstwa z ul. Św. Rocha.  W dniu 25.05.2022r. odbyło się również spotkanie z firmami realizującymi inwestycję pod kierownictwem INTERCOR Sp. z o.o. Oddział Białystok w zakresie robót torowych na linii E75 odcinek Czyżew-Białystok. Ponadto w dniu 27.05.2022r. miało miejsce spotkanie z firmami realizującymi  inwestycję pod nadzorem DOM EŁCKI Morusiewicz s.j. Ełk w zakresie budowy trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Suwałkach przy ul. Szpitalnej.

W ramach szkoleń przeprowadzonych podczas powyższych spotkań inspektorzy pracy wskazali stwierdzane uchybienia podczas realizacji inwestycji budowlanych odnosząc się do właściwej organizacji stanowisk pracy, a przede wszystkim do nadzoru nad prowadzonymi robotami. W związku z zaistniałymi wypadkami przy pracy na terenach budów przedstawiono nieprawidłowości stwierdzane podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych prowadzonych na wysokości, w wykopach, podczas eksploatacji maszyn, urządzeń i instalacji elektroenergetycznych. Ponadto odniesiono się do  aspektów stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej oraz wskazano sposoby wyeliminowania zagrożeń wypadkowych. Uczestnikom szkolenia przekazano materiały szkoleniowe zwiększające skuteczność działań pracodawców w celu zapewnienia bezpiecznej organizacji stanowisk pracy oraz zapewnienia odpowiednich, wysokich standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach budowlanych.

W powyższych szkoleniach uczestniczyło 45 osób z 23 firm realizujących inwestycje budowlane.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne