• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

12.07.2022

Etap regionalny konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

 

Dnia 12 lipca 2022r. w siedzibie Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zambrowie podsumowano etap regionalny konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”. Do konkursu zgłosiło się 26 rolników prowadzących gospodarstwa rolne na ziemi łomżyńskiej.

 

W czasie wizytacji konkursowych komisja składająca się z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, oceniła stan bezpieczeństwa i higieny pracy w 23 gospodarstwach.

 

Za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwa:

I miejsce - Jarosława Grabowskiego zamieszkałego we wsi Franki Piaski, gm. Kobylin,

II miejsce – Bożeny i Wojciecha Kurpiewskich, zamieszkałych Dzierzgi 17, gm. Nowogród,

III miejsce – Janusza Pietraszewskiego, zamieszkałego Nowe Wyrzyki, gm. Łomża.

Wszyscy nagrodzeni prowadzą gospodarstwa o kierunku - hodowla bydła mlecznego.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne