• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

29.09.2022

Etap regionalny ogólnopolskiego konkursu „Bezpiecznie od startu” – rozstrzygnięty

Wiemy już, kto będzie reprezentował podlaską Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości podczas ogólnokrajowego etapu, jubileuszowego, XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Zasadach Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla Uczniów Zakładów Rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”. W dniu 29.09.2022 r., w siedzibie Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku, rozegrany został regionalny etap tego konkursu zorganizowany przez Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości w Białymstoku przy udziale Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku.    

Uczestnicy konkursu - pracownicy młodociani zatrudnieni w celu nauki zawodu oraz uczniowie odbywający praktykę w zakładach rzemieślniczych z województwa podlaskiego rozwiązywali test składający się z 40 pytań z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Spośród 13 osób, które przystąpiły do pierwszej, pisemnej części konkursu, wyłoniono 6 osób, które następnie rywalizowały w części ustnej, odpowiadając na wylosowane pytania.

Liczba łącznie zdobytych punktów – z części pisemnej oraz ustnej, zdecydowała o kolejności zdobytych miejsc, w tym dwóch miejsc premiowanych uczestnictwem w etapie ogólnokrajowym konkursu.

Pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Milanowska, uczennica III klasy Szkoły Branżowej I Stopnia w Augustowie, kształcąca się w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych. Drugie miejsce przypadło Martynie Wróblewskiej, kształcącej się w zawodzie fryzjer, uczennicy III klasy Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem.

Obie laureatki konkursu będą reprezentowały (indywidualnie oraz jako zespół) białostocką Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości podczas ogólnopolskiego etapu konkursu, który rozegrany zostanie 20 października 2022 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Dyplomy uczestnictwa oraz nagrody ufundowane przez Organizatorów konkursu wręczyli Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Jarosław Janowicz oraz Dyrektor Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku – Józef Jacek Hordejuk


Trzymamy kciuki za podlaski zespół!

 

IMG2269

Finałowa szóstka uczestników konkursu wraz z Józefem Jackiem Hordejukiem – Dyrektorem Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku oraz Jarosławem Janowiczem – Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku

 

IMG2273
 

Laureatki konkursu wraz z Józefem Jackiem Hordejukiem – Dyrektorem Izby oraz Jarosławem Janowiczem – Zastępcą Okręgowego Inspektora Pracy w Białymstoku oraz członkami komisji konkursowej


 

IMG2277

Wiktoria Milanowska oraz Martyna Wróblewska – zespół, który będzie reprezentował białostocką Izbę Rzemieślniczą i Przedsiębiorczości podczas konkursu w Warszawie

autor: Wioletta Młynarczuk

GIP Przejdź do GIP Porady prawne