• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

25.10.2022

Porady prawne z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku informuje o prowadzonych dyżurach porad prawnych z zakresu legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich oraz cudzoziemców.
 
Dyżury odbywają się we środy w godz. 9:00 – 12:00. 
Porady prawne można uzyskać osobiście w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku lub telefonicznie pod numerem telefonu 85/6785745.
 
Podczas porad prawnych można uzyskać informacje o:
• przepisach prawnych regulujących podejmowanie pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji prawnych wprowadzonych na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
• formach wsparcia w zakresie pomocy merytorycznej Państwowej Inspekcji Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości;
• Wsparciu pracodawców w legalnym zatrudnianiu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polski.  

GIP Przejdź do GIP Porady prawne