• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.10.2022

„Bezpieczeństwo na wsi widziane oczami dziecka”

 

Każdego roku na wsi dochodzi do tragicznych wypadków, w których poszkodowane zostają dzieci. Duża liczba tych zdarzeń ma miejsce w gospodarstwach rolnych. Dzieci mieszkające na wsi w gospodarstwie rolnym lub odwiedzające kolegów, których rodzice są rolnikami pamiętają, że gospodarstwo to miejsce w którym się mieszka jak i pracuje. Stwarza to jednak liczne zagrożenia dla bezpieczeństwa osób przebywających na jego terenie.

Mając na uwadze powyższe w dniu 21 października 2022 roku Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zorganizował uroczyste rozstrzygnięcie konkursu testowego oraz plastycznego przeprowadzonych w Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach.
Uczestnikami konkursów byli uczniowie szkoły, którzy wzięli  udział w organizowanym w  kwietniu br. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku działaniu szkoleniowo-prewencyjnym pod hasłem  „Bezpieczeństwo na wsi widziane oczami dziecka”. W/w działanie polegało na rozpropagowaniu wśród uczniów szkól podstawowych tematycznej prezentacji multimedialnej przygotowanej przez pracownika OIP w Białymstoku.

Celem przedmiotowego przedsięwzięcia była popularyzacja problematyki higieny
i bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz „Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat”.

Laureaci konkursów otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez OIP
w Białymstoku.GIP Przejdź do GIP Porady prawne