• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.11.2022

Z Kołami Gospodyń Wiejskich o bezpiecznej pracy w rolnictwie

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku w październiku 2022 roku zorganizował cykl działań prewencyjnych (szkolenia i konkursy), które były adresowane do członków Kół Gospodyń Wiejskich działających w Łapach Korczakach, Posejnelach oraz Rygałówce.
Osoby uczestniczące w spotkaniach miały możliwość uzyskania niezbędnych informacji dotyczących bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym oraz prawnej i technicznej ochrony prawa pracy. Otrzymały również bezpłatne informatory i wydawnictwa z zakresu prawa pracy, bhp, legalności zatrudnienia,  a także materiały prewencyjne.
Na każdym z trzech zorganizowanych spotkań jego uczestnicy mieli okazję do wzięcia udziału w konkursach testowych organizowanych przez OIP w Białymstoku pod hasłem „BHP w gospodarstwie rolnym”. Laureaci konkursu, którzy wykazali się dużą kreatywnością i wiedzą otrzymywali atrakcyjne nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora (m.in.: grille elektryczne, czajniki elektryczne lub patelnie). Zarówno szkolenia jak i konkursy cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród członków Kół Gospodyń Wiejskich, którzy jednogłośnie stwierdzili, że takie działania mają znaczący wpływ na wzrost świadomości rolników oraz członków ich rodzin w tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednocześnie zwrócono uwagę na ważny aspekt towarzyszący realizacji działań,  jakim jest aktywizacja środowiska wiejskiego.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne