• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

21.11.2022

Wykład dotyczący zjawiska mobbingu w miejscu pracy

W ramach prowadzonej współpracy pomiędzy Okręgowym Inspektoratem Pracy a Uniwersytetem w Białymstoku, nasz pracownik przeprowadził wykład pracownikom naukowym i studentom tutejszej uczelni.

Przedmiotem wykładu w dniu 21 listopada 2022 roku na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, była charakterystyka zagadnień dotyczących mobbingu jako zjawiska pojawiającego się w pracy. Omówiono zagadnienia mobbingu, takie jak definicja, czynniki sprzyjające pojawieniu się mobbingu w miejscu pracy oraz przedstawiono przykłady jego mechanizmów.

Ponadto, prowadząca wykład zwróciła uwagę na stanowisko judykatury w zakresie stwierdzenia przesłanek wystąpienia i stosowania mobbingu. Nasz specjalista pochylił się również nad problematyką związaną z obowiązkiem pracodawcy w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, a także scharakteryzował sposoby dochodzenia roszczeń w związku ze stwierdzonym w miejscu pracy mobbingiem.

Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi wynika wprost z przepisu kodeksu pracy. Pracodawca jest zobowiązany do podejmowania działań prewencyjnych oraz neutralizacji zjawiska niepożądanego, jeżeli takowe już wystąpiło. Zaniechanie obowiązkowi przeciwdziałania mobbingowi naraża pracodawcę na poniesienie odpowiedzialności na podstawie przepisów kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, a niejednokrotnie również kodeksu karnego.

Mimo wprowadzenia regulacji przepisów dotyczących mobbingu w kodeksie pracy w 2003 roku, wciąż budzi on wiele pytań i wątpliwości.GIP Przejdź do GIP Porady prawne